VAGABOND 28

2009 発行

VAGABOND 28

著者INOUE TAKEHIKO
原作Eiji Yoshikawa
出版社ELEX MEDIA KOMPUTINDO
本の内容
 • #243 KATAK
 • #244 JALAN SENDIRIAN
 • #245 PEUNI
 • #246 2 ORANG YANG TAK BERUBAH
 • #247 SELAMA KAU TERTIDUR
 • #248 DENYUT NADI
 • #249 KABAR ANGIN PRIA DALAM
 • #250 AKHIR PERTARUNGAN
 • #251 DOA

関連シリーズ 一覧

 • VAGABOND 1
 • VAGABOND 2
 • VAGABOND 3
 • VAGABOND 4
 • VAGABOND 5
 • VAGABOND 6
 • VAGABOND 7
 • VAGABOND 8
 • VAGABOND 9
 • VAGABOND 10
 • VAGABOND 11
 • VAGABOND 13
 • VAGABOND 14
 • VAGABOND 15
 • VAGABOND 16
 • VAGABOND 21
 • VAGABOND 22
 • VAGABOND 23
 • VAGABOND 24
 • VAGABOND 25
 • VAGABOND 26
 • VAGABOND 27
 • VAGABOND 28
 • VAGABOND 29
 • VAGABOND 30
 • VAGABOND 31
 • VAGABOND 32
 • VAGABOND 33
 • VAGABOND 34
 • VAGABOND 35
 • VAGABOND 37

これまでの仕事一覧へ